Den rekonstruerade järnåldersbyn Gene fornby läggs ner. Liisi Hägglund, ordförande i Stiftelsen Gene fornby, hoppas att fornbyn skall få leva vidare i någon form. På onsdag tar Örnsköldsviks kommun ta beslut om den skall ta över husen. [ÖA]

https://www.allehanda.se/artikel/gene-fornby-laggs-ner