Vad innebär det att skriva om historien utifrån ett genusperspektiv? Vad har man menat med begrepp som patriarkat, genus och genussystem? Hur förhåller sig ett samhälles genusordning till andra ordningar baserade på till exempel klass, etnicitet och sexualitet?

Mycket har hänt under de tre decennier som gått sedan den teoretiska debatten inom kvinnoforskningen tog fart på 1970-talet. I den här antologin presenteras några av bidragen i denna debatt. Syftet har i första hand varit att belysa hur debatten förts och utvecklats i Sverige och bland historiker. Siktet har varit inriktat mot att fånga centrala teoretiska diskussioner och menings-skiljaktigheter, men också att ge en historiografisk exposé över hur detta forskningsfält, som i dag kallas genushistoria utvecklats.

Boken är i första hand tänkt för universitetsundervisningen i genusvetenskap och historia, men passar enligt förlaget också för allmänna teorikurser inom det humanistiska och samhälls-vetenskapliga området.

Christina Carlsson Wetterberg är historiker och professor vid Centrum för genusvetenskap vid Lunds universitet. Anna Jansdotter är doktorand i historia vid Lunds universitet och verksam som lärare vid Centrum för genusvetenskap.

Christina Carlsson Wetterberg & Anna Jansdotter (red.):
Genushistoria. En historiografisk exposé
Studentlitteratur
272 sidor, häftad.
Utkom 2004.