500 miljoner år gammalt bajs. Det finns nu på geologiska institutionen i Lund sedan forskarna Mats Eriksson och Fredrik Terfelt hittat det i en bergsvägg i Andrarum. [Sydsvenskan]

https://www.sydsvenskan.se/2006-04-11/geologer-fann-forhistoriskt-bajs