Gotlands bildstenar har länge fascinerat människor, vare sig det berott på ett intresse för livet i Norden under det första årtusendet eller en uppskattning av stenarnas skönhet. De gotländska bildstenarna ger oss inblick i en gåtfull, bildrik värld och de väcker frågor. Vilken roll och betydelse har bildstenarna en gång haft i sin samtid och vilka budskap förmedlar bilderna och sammanhangen? 

För att belysa några av frågeställningarna och få ett grepp om den aktuella forskningen ordnade Runverket vid Riksantikvarieämbetet tillsammans med Gotlands Museum år 2011 ett internationellt tvärvetenskapligt symposium, Picture Stone Symposium 2011, det första någonsin som helt och håller ägnats Gotlands bildstenar. De nya rön som framkom under symposiedagarna var så intressanta, att en publicering var av största vikt, inte bara för de medverkande utan även för en bredare krets av forskare. Det ansågs även att de spännande resultaten borde komma allmänheten till del.

Gotlands Museum har därför valt att publicera de bearbetade symposiebidragen i en utökad upplaga av Föreningen Gotlands Fornvänners årsbok, Gotländskt Arkiv 2012. Resultaten kommer samtidigt i en engelskspråkig utgåva med titeln Gotland’s Picture Stones. Bearers of an Enigmatic Legacy för att nå en bredare krets av intresserade.

Gotlands bildstenar. Järnålderns gåtfulla budbärare
Gotlands Museum
Utkom 2012