Det är en grav efter en storbonde från äldre järnåldern som grävts ut på Lechnertomten i Strömsnäsbruk. Arkeologerna har hittat ett mycket stort gravmonument med benen efter en kremerad man. [Norra Skåne]

https://www.nsk.se/2008/11/19/gravde-fram-en-storbondes-grav/