Peter Militz var göteborgare, född i Ulricehamn. En handelsman som blev grosshandlare och fartygsägare. Idag är han helt bortglömd men var i högsta grad delaktig i handelsstaden Göteborgs intensiva 1700-talsliv. Hans liv och karriär blir samtidigt en bild av det samhälle som han levde i.

Grosshandlare Militz var framgångsrik, ägde fartyg, importerade och exporterade varor. Annonserade och köpte tomter, byggde och ingick i ordnar och sällskap. Han fick barn, blev änkling, gifte sig på nytt. Och förlorade allt, gick i konkurs.

Boken ger fördjupade inblickar ges i bland annat handel, frimureri, handläggning av politieärenden, belägringen av Göteborg 1788, Sahlgrenska sjukhusets första tid, kontakter med kolonin S:t Barhélemy, handläggningen av konkurs, storbranden 1802 och fattigvård.

Författaren har rekonstruerat Peter Militz liv ur arkiv, protokoll, brev och domstolslägg. Boken är därför också ”en lovsång över svenskt arkivväsende”.

Gudrun Nyberg är professor emerita i medicin och författare till två böcker om läkaren Carlander i Göteborg.

Gudrun Nyberg:
Grosshandlare Peter Militz. En bortglömd gustavian stiger fram ur arkiven
Carlsson Bokförlag
Utkom 2010