Hallands kulturhistoriska museum
27 november 2011 – 29 april 2012

Hallands bästa! Affischbild illustrerad av Johanna Tham

”Var kommer vi ifrån och vart är vi på väg? Kan man sammanfatta hela Hallands historia genom 100 föremål? Vi gör ett försök!

Runt om i Halland finns stora som små föremålssamlingar som utgör vårt gemensamma kulturarv. Huvuddelen av föremålen i dessa samlingar visar på olika typer av verksamhet men det finns även de som berättar om individuella händelser och personliga upplevelser. Vad händer om vi för samman de mest intressanta och spännande föremålen från dessa samlingar? Får vi då en utställning som berättar hela Hallands historia?”

Hallands kulturhistoriska museum ställde under året frågan ”Vad har ni för unika föremål i era samlingar?” till hembygdsrörelsen, olika museer samt privata samlare i länet. Föremålen skulle vara kopplade till en specifik plats och tidpunkt. Vad de svarade får ni ta del utav i utställningen.

Med utställningen vill museet aktivera föremålen i samlingarn, och koppla dem till människorna bakom. Vad omger vi oss med för föremål idag? Vad lämnar vi efter oss? De arbetar även pedagogiskt med tidskapslar avsedda att dokumentera vår samtid för framtida upphittare.

Utställningen är producerad av Hallands kulturhistoriska museum i samarbete med hembygdsrörelsen, kulturinstitutioner och privata samlare i länet.

”Selma Lagerlöf lät Nils Holgersson svepa över Halland fortare än kvickt. Och i kompensationen ’En historia från Halland’ (1910) skrev hon att länet präglades av flygsand och tattare. Med utställningen vill vi visa att Selma hade fel!”, skriver museet i en fotnot om utställningen.