Vid den arkeologiska förundersökningen på Hamngatan i Halmstad hittades en gammal stadsmur och okända betongfundament. Nu måste en ny förundersökning göras. [HP]

https://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/hamngatan-unders%C3%B6ks-p%C3%A5-nytt-1.419697