Linköpings stift har bidragit med många namnkunniga personer till kyrkohistorien. En av dem, Hans Brask, var den siste katolske biskopen i Linköpings stift som fick sin utnämning bekräftad av påven. Han tillträdde som biskop 1513 och under 2013 firade ett 500-årsjubileum med ett stort antal arrangemang i Linköpings stift. 1500-talet var en brytningstid mellan katolskt och protestantiskt, mellan kyrkomakt och kungamakt. Den linköpingfödde biskopen Hans Brask verkade mitt i detta skede.

Denna antologi visar renässansmänniskan Hans Brask; maktmänniskan, politikern, domaren, den andliga ledaren, patrioten och godsägaren. Man får en varierad inblick i 1500-talsmänniskans tankevärld och överväldigande verksamhetsfält; hur en rikt begåvad man, med avstamp i kyrkans biskopsämbete framgångsrikt tog del i samhällets verksamheter.

Mest berömd är biskop Brask kanske för brasklappen. Som riksråd undertecknade han Gustaf Trolles avsättning, men i sitt sigill påstår traditionen att han smugglade in en remsa med de berömda orden "… härtill är jag nödd och tvungen" och undgick därigenom Stockholms blodbad. Kanske är det så att Hans Brask kommit att bli mest känd för en lapp han nog aldrig skrev. 

Hans Brask – biskop mellan påvemakt och kungamakt
Stiftshistoriska sällskapet i Linköpings stift
Utkom 2013