Vid Roma kungsgård söker arkeologer efter platsen för det gotländska alltinget som under vikingatid och medeltid fungerade som den gotländska riksdagen. [P4 Gotland]

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6120976