Vid Roma kungsgård söker arkeologer efter platsen för det gotländska alltinget som under vikingatid och medeltid fungerade som den gotländska riksdagen. [P4 Gotland]

https://sverigesradio.se/artikel/6120976