Nu skingras Herrborums vagnar och andra dyrbarheter. Spåren av en gammal herrgård är väl synliga på auktionen på Norrköpings Auktionsverk. Här finns allt som hör till ett högreståndsliv. Döds-boet efter greve Magnus Stenbock var i det närmaste orört. [NT]

https://www.nt.se/nyheter/?articleid=3487914