Historia blir nytt kärnämne i gymnasiet

Historia kommer att bli ett nytt kärnämne som skall läsas av alla elever på alla gymnasieprogram. Det är en del av överenskommelsen mellan regeringen, miljöpartiet och vänsterpartiet om utvecklingen av gymnasieskolan.

– Att historia blir ett nytt kärnämne är väldigt nödvändigt i en modern gymnasieskola, säger Thomas Östros till Ekot.

”I en föränderlig värld behöver alla goda kunskaper i historia oavsett vilken framtida yrkesverksamhet eller studier eleven inriktar sig mot. Vi är därför överens om att Historia ska bli ett nytt kärnämne omfattande 50 gymnasiepoäng”, skriver de tre samarbetspartierna.

Under våren kommer regeringen att lägga fram en proposition med ett elvapunktersprogram om gymnasieskolan och tanken är att förändringarna skall genomföras inför höstterminen 2007.

(2004-03-17)