Historien om läkemedelslagar i Sverige och hur det påverkar CBD

Det är lätt att glömma att Sverige för mindre än hundra år sedan inte hade några läkemedelslagar värda namnet. Före 1920-talet ansågs inte de ämnen som medborgarna väljer att konsumera vara den svenska regeringen ensak. Den legala situationen för narkotika i Sverige drabbades av sin första stora förändring 1923.

Den internationella opiumkonventionen

Opium var ansvarig för några av de mest kända narkotikakriserna i världen. Detta smärtstillande humörundertryckande ämne inger en känsla av slöhet och eufori som är mycket beroendeframkallande. Läkemedlet har varit centrum för flera folkhälsokriser, och det var till och med en orsak till krig mellan Kina och det brittiska imperiet.

Det fanns två opiumkrig, båda bekämpades om rättigheterna för opiumhandeln. Läkemedlet härjade Kinas ekonomi, eftersom många av arbetarna blev oproduktiva missbrukare, och den massiva importen av opium ledde till att stora mängder kinesiska pengar flödade ut ur landet.

Opiumkrigen utkämpades över kinesiska försök att minska skadorna som drogen gav genom att införa begränsningar och tullar på dess import – en politik som västmakterna kämpade mot med militär styrka.

Vad har något av detta med Sverige att göra? Den fara som opium utgjorde för suveräna nationer ledde till att den internationella opiumkonventionen undertecknades 1912. Detta var det första internationella läkemedelskontrollfördraget som någonsin trädde i kraft. 11 år senare, 1923, gick Sverige med i konventionen. När avtalet undertecknades blev det den första lagstiftningen om läkemedelskontroll i landet.

Det var dock inte den sista. Under de 80 år som gått sedan fördraget undertecknades fortsatte den rättsliga situationen för narkotika i Sverige att utvecklas med allt strängare lagstiftning. Det kulminerade så småningom i nolltoleransmetoden för läkemedelskontroll som nu innehas inom landet.

CBD i Sverige

Det finns ett betydande stort undantag från Sveriges nolltoleranslagar under den senaste historien. Under 2015 legaliserade Sverige odlingen av hampa inom landet. Hampa består av cannabisstammar som innehåller mindre än 0,2% THC.

Kommersiell hampa används främst som ett material för textilindustrin. Hampa är dock också rik på CBD, ett annat aktivt medel som finns i cannabisväxter. När ämnet började cirkulera som ett hälsotillskott i landet, tog det inte lång tid innan ett fall av CBD-innehav nådde svenska högsta domstolen.

Högsta domstolen beslutade att även om hampa med 0,2% THC är tillåten i landet, kan alla medicinska ämnen – inklusive sådana som extraheras från hampa – inte innehålla några mängder THC som kan anses vara lagliga inom landet.

Vissa tolkar detta som att CBD är olagligt i Sverige, men det är inte sant. Tillverkningarna som Cibdol erbjuder redan CBD-olja som inte innehåller några detekterbara mängder THC, vilket i teorin borde göra dem lagliga enligt svensk lag.