Historiska Media hade beställt tre artiklar av Sverigedemokraternas nya rekrytering, militärhistorikern Stellan Bojerud. När förlaget fick reda på Bojeruds politiska engagemang stoppades artiklarna. [Sydsvenskan]

https://www.sydsvenskan.se/2009-10-01/lundaforlag-stoppar-artiklar-av-ny-sd-medlem