Historiska mötesplatser på årets Arkeologidag

Avrättningsplatser, domarringar, fornborgar och slagfält är några av historiens mötesplatser som man kan besöka på söndagen den 19 augusti. Då är det dags för Arkeologidagen som arrangeras varje år på initiativ av Riksantikvarieämbetet. På flera platser i landet arrangeras visningar, föredrag, vandringar och mycket mer.

Årets tema för Arkeologidagen är ”Mötesplatser”. Härdar, vägar, gravplatser, krogar, och kyrkbackar – alla har de på något sätt fungerat som platser där människor i olika tider träffats. Platser där vi kanske än i dag kan hitta spår efter forna tiders seder och bruk, eller händelser som berättar om dåtidens sätt att leva och tänka.

Bakom årets cirka fyrtio arrangemang står bland andra länsmuseer, kommunala museer, kulturförvaltningar och hembygdsföreningar, som alla har tolkat temat på olika sätt. På Blomsholm i Bohuslän berättar till exempel arkeologer om hur domarringen och skeppssättningen har använts som mötesplats i olika tider. I Uppsala kan man besöka utgrävningen av en massgrav från 1500-talet som är spåren efter ett krigiskt möte i stadens historia. På Birka bjuds det denna dag på specialvisningar och föredrag, bland annat på temat ”möten kring maten”.

Arkeologidagen ger allmänheten ett tillfälle att besöka pågående utgrävningar där arkeologer guidar och berättar om platsen och fynden. På flera håll får man också själv pröva på att vara arkeolog och gräva, leta med metalldetektor eller datera fynd. En förteckning över alla arrangemang finns på Riksantikvarieämbetets hemsida.

(2001-08-14)