Historiska museets medalj utdelad för första gången

Den 4 maj firade Historiska museet 60 år i byggnaden på Narvavägen. I samband med jubileet delades medaljen ”Historia magistra vitæ” ut för första gången. Medaljen syftar till att främja historieintresset bland allmänheten och delas ut till en person som gjort särskilda insatser för att visa historiens betydelse för vår tid. Den första mottagaren av medaljen är Tore Frängsmyr, professor i vetenskapshistoria vid Uppsala universitet.

– Medaljen ska uppmärksamma hur viktigt det är att hålla historiekunskaper och medvetenhet om det förflutna levande i vår samtid och för framtiden, säger museichef Kristian Berg. Tore Frängsmyrs bildningspatos, debattlusta och ständiga aktualitet gör honom till en mycket värdig mottagare av den första ”Historia magistra vitæ”.

Tore Frängsmyr är sedan 1982 professor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria på Uppsala Universitet. Frängsmyr har skrivit mer än tjugo böcker inom ämnet idé- och vetenskapshistoria och belönades i fjol med Hans Rausings professur i vetenskapshistoria. År 2000 utkom det omfattande verket Svensk idéhistoria – bildning och vetenskap under tusen år. Frängsmyr är även en aktiv folkbildare, debattör och kritiker.

– Historien är en del av nutiden. Vår världsbild och våra värderingar är beroende av strömningar och bilder som går långt tillbaka. Därför är historien viktig idag, säger Tore Frängsmyr.

Ur motiveringen:
Gemensamt för Tore Frängsmyrs litterära odysséer är den smittande upptäckarlust och berättarglädje som han så generöst delar med sig av. I god idé- och lärdomshistorisk tradition visar han oss sidor av historien och vetenskapen som vi inte tidigare sett. I övergripande synteser, som i Svensk idéhistoria: bildning och vetenskap under tusen år, skapar han sammanhang i det tillsynes oöverskådliga. Därmed öppnas perspektiv för förståelsen av vår egen tid. Tore Frängsmyrs bildningspatos, debattlusta och ständiga aktualitet belönas härmed med Statens historiska museers medalj Historia Magistra Vitae.

”Historia magistra vitæ” instiftades 2001 av Statens historiska museer och kommer att delas ut årligen.

(2003-05-06)