Historiska museets samlingar på nätet

Historiska museets samlingar är nu digitalt tillgängliga via Internet genom två nya databaser. Samtliga museets färdigutvecklade databaser finns nu sökbara via nätet – katalogen över samlingarna med 33 000 inventarienummer, bilddatabaserna med fotografier både på de mest efterfrågade nationalklenoderna och de vardagliga arkeologiska fynden, ordboken över sten- och bronsåldern samt namndatabasen som ger historisk fördjupning kring namnbruk och ordens härstamning.

Efter ett mycket stort arbete, bara den digitala katalogen har krävt elva årsverken att förverkliga, kan nu alla intresserade få en första ingång till sitt eget kulturarv – oavsett var man befinner sig i landet eller världen.

Detta är en guldgruva för hembygdsföreningar, forskare och alla de som är nyfikna på sin egen sockens eller landskaps kulturhistoria. men också för alla de som vill veta vad staten sedan 1681 samlat i Historiska museet, vårdat, katalogiserat och visat för att öka kunskapen om vårt gemensamma förflutna.

Arbetet med att digitalisera samlingarna har pågått sedan 1995, och är delvis ett resultat av den stora SESAM-satsningen på att göra museets samlingar tillgängliga för alla på www.historiska.se.

– Detta är ett led i att öppna museet för omvärlden och verkligen ta ansvar för att alla i hela landet skall kunna utnyttja våra fantastiska samlingar. Vår policy på Historiska museet är att prioritera nätpublicering, vi arbetar till exempel numera direkt mot webben så att dokumentation och kunskap om vår historia blir omedelbart tillgänglig, säger enhetschefen Hans Browall som är ansvarig för arbetet.

(2000-07-16)