Den kvinnliga historietidningen Historiskan lyckades med sin insamlingskampanj och blir nu verklighet. I december kommer det första numret under egen flagg. [Sydsvenskan]

https://www.sydsvenskan.se/2015-09-26/historiskans-kampanj-lyckades-tidningen-blir-av