Det finns en hel del som tyder på att lämningar från en medeltida hamn påträffats i havet norr om Mollösund i Orust kommun. Det konstaterar Bohusläns museum som under hösten gjort en marinarkeologisk utredning av området. [Bohuslänningen]

https://www.bohuslaningen.se/nyheter/orust/hittade-l%C3%A4mningar-fr%C3%A5n-medeltida-hamn-1.965449