Hundra år av svensk politik

Hur fördelas ett samhälles resurser över tid? Vilka personer och vilka grupper strider om inflytande? Hur ser de idéer ut som ligger till grund för människors politiska agerande och vilka strukturer blir resultatet? Politisk historia handlar om detta!

Hundra år av svensk politik ger bild av den politiska utvecklingen i Sverige från förra sekelskiftet fram till idag, från striden om demokratin vid 1900-talets början till terroristhot och miljölarm under 2000-talet. Sverige har, som varje land, hittat sina egna svar på dessa utmaningar.

Boken har ett brett perspektiv. Här ryms både de långa linjerna och de dramatiska vändpunkterna men också, och inte minst, de personer som har haft en viktig roll för den svenska politikens färdriktning. Författaren visar även hur ett skifte av fokus eller tidslinjer leder till olika tolkningar av det förflutna och hur sådana tolkningar har använts i den politiska debatten. Historien är alltså något som skapas, både då och nu.

Hundra år av svensk politik är enligt förlaget ”främst avsedd för studerande i historia, statsvetenskap och andra närliggande ämnen på universitet och högskolor. Den kan också med fördel läsas av alla som intresserar sig för modern politisk historia i Sverige”.

Torbjörn Nilsson är professor i historia vid Södertörns högskola. Hans huvudsakliga arbete har handlat om den svenska högerns historia som projektledare för ”Högern 1904-2004: Moderniseringens vän eller fiende?” Han har också skrivit bland annat Guide till Sveriges historia i Europa.

Torbjörn Nilsson:
Hundra år av svensk politik
Gleerups
Utkom 2009