Riksantikvarieämbetet i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas samarbetsråd inbjuder till att medverka under Kulturarvsdagen 2014 i Sverige. "I krigens spår" är temat på årets Kulturarvsdag som går av stapeln söndagen den 14 september.

Under september månad varje år arrangeras European Heritage Days runt om i Europa. I Sverige äger Kulturarvsdagen alltid rum den andra söndagen i september och varje år med ett nytt tema. Runt om i landet bjuds allmänheten in till kulturmiljöer, kulturlandskap och kulturhistoriskt intressanta platser och byggnader – och historierna kring dessa berättas.

För 100 år sedan utbröt första världskriget och 25 år senare inleddes det andra. Kubakrisen hotade att utlösa ett tredje världskrig. Krigens spår gör avtryck i kulturarvet i Sverige – förr, nu, och i framtiden. De kan följas i allt från förhistoriska byggnader, fästningar, slott, fornborgar, parker, minneslundar, minnesmärken, ransoneringskort, film och musik, kläder och rustningar, till berättelser om särskilda händelser och människor.

På Kulturarvsdagen kan alla bidra till att skapa förståelse och intresse för historiens påverkan på vår framtid. Alla som vill och kan är välkomna att arrangera aktiviteter kring årets tema "I krigens spår" och det kostar inget att vara med. Mer info här www.raa.se/kulturarvsdagen