Idéer och vägval i arbetsgivarpolitiken 1897–1909

Motstridiga idéer kämpade om herraväldet under den dramatiska tid när de svenska arbetsgivarna organiserade sig, som svar på en växande socialistisk fackföreningsrörelse. Idékampen fördes inte bara över tidens stora sociala gräns utan även på ömse sidor om den.

Genom tre av det förra sekelskiftets mest framstående industriledare och arbetsgivare – John Bernström (Separator), R.F. Berg (Skånska Cement-koncernen) och Theodor Adelswärd (Åtvidabergs Industrier) – ges nya perspektiv på hur olika ideologier konfronterades: liberal marknadstilltro, marxistisk kollektivism, hög- och lågkyrklig gudstro.

Förändringar av tänkesätt som organiseringen innebar, och som den ledde till, analyseras. Nya perspektiv presenteras på 1902 års rösträttsstrejk, 1905 års stora metallkonflikt med det första metallavtalet, 1906 års decemberkompromiss mellan SAF och LO, hamnstrejkerna 1908 med Amalthea-sprängningen samt storstrejken 1909.

En rad av tidens övriga personligheter inom näringsliv, politik och arbetarrörelse passerar revy, som Hugo Hamilton, Hjalmar von Sydow, J. Sigfrid Edström, G.F. Östberg, Hjalmar Branting, August Palm, Axel Danielsson, Herman Lindqvist, Ernst Blomberg, Charles Lindley, Hinke Bergegren samt en mycket ung Gustav Möller.

Jan O Berg:
På spaning efter en svensk modell. Idéer och vägval i arbetsgivarpolitiken 1897–1909
Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet
Disputation: 15 april 2011
Opponent: professor Christer Ericsson, Hälsoakademien, Örebro universitet