Indelta soldater sökbara på Internet

Runt om i landet har det under tjugo år pågått registrering av indelta soldater, som tjänstgjort i armén och flottan från 1680-talet och fram till 1901. Totalt har de tjugotalet soldatregister som nu finns från Boden i norr till Karlshamn i söder samlat in 227 923 soldater som registrerats i Centrala Soldatregistrets databas på Garnisonsmuseet i Skövde.

Efter en längre tids utprovande finns nu möjligheten att söka uppgifter om 210 723 soldater i den sökdatabas som i dag släpps på Internet i ett samarbete mellan Centrum för lokalhistoria vid Linköpings universitet och Centrala Soldatregistret.

Databasen kommer redan efter sommaren att utökas väsentligt med nya uppgifter. En gång varje år sänder de lokala Soldatregistren runt om i landet till det Centrala soldatregistret i Skövde den uppdatering som skett under året med nya soldater. Vid centrala registret sammanställs sedan dessa uppgifter till den sökdatabas som kommer att finnas på Internet. Önskar forskaren ytterligare uppgifter är det till det lokala registret som han får vända sig för att få en fullständig redovisning av uppgifterna som finns om soldaten.

Databasen finns här.

(2003-04-14)