En ny avhandling i ekonomisk historia visar att innovationer i svenska företag var fler under det sena 1970-talet och tidiga 80-talet än under 00-talet. Det nya var dessutom mer nytt.

1970- och 1980-talet var i Sverige en tid av kris och ekonomisk stagnation. Men samtidigt spirade nytänkandet visar ny forskning som analyserat innovationsförmågan i Sverige mellan åren 1970 till 2007.

– Att ekonomisk stagnation kan gå hand i hand med febril innovationsaktivitet, inte minst i småföretag, visar att kriser inte är alltigenom negativa utan har en viktig roll att spela i förnyelsen av ekonomin, säger Karolin Sjöö, nydisputerad doktor i ekonomisk historia.

Maskininnovationer dominerade under 1970-talet men föll under 1980-talet tillbaka till förmån för innovationer inom elektronik- och mjukvaruindustrierna. Jämfört med 1990- och 00-talet var innovationerna dessutom mer nyskapande och svenska tillverkningsföretag lanserade fler innovationer per investerad krona.

– I början av 80-talet fick man ut nästan fyra gånger fler innovationer per investerad krona i forskning och utveckling jämfört med åren av stark tillväxt efter att it-bubblan sprack i början av 00-talet. Innovationerna var också i högre utsträckning världsnyheter, det vill säga helt nya för världsmarknaden, säger Karolin Sjöö.

Till sin hjälp har hon haft en ny databas som består av nästan 4000 registrerade innovationer. Databasen är skapad av författaren själv tillsammans med Josef Taalbi och är baserad på 39 årgångar av 15 branschtidskrifter med syftet att skaffa sig en tydlig bild av den tekniska och strategiska utvecklingen i de branscher som bevakas i avhandlingen.

Vågen av innovationer under 1980-talet kan först och främst tillskrivas småföretag som exempelvis Atos Medical, Telemetric Instrument och LKB-Produkter. Under 1990- och 00-talet förstärktes småföretagsdominansen ytterligare.

– Resultaten utmanar gängse uppfattning att omvandlingen av den svenska industriella strukturen under 1970- och 80-talet var en trög process. Det stora antalet småföretagsinnovationer under dessa årtionden motsäger också att den svenska kreativiteten skulle ha varit uppbunden i de ekonomiskt dominerande storföretagen, säger Sjöö.

Karolin Sjöö:
Innovation and transformation in the Swedish manufacturing sector, 1970-2007
Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Disputation: 21 mars 2014
Fakultetsopponent: fil.dr Svante Prado, Göteborgs universitet