Insamlingsstiftelse för Vasas bevarande

Nu inbjuder föreningen Vasamuseets vänner allmänheten att bidra till Vasas bevarande. Föreningen har bildat en insamlingsstiftelse med kontonumret 90 1628-8, valt efter år 1628 då Vasa förliste.

Vasaprojektets moderna historia har präglats av ett stort engagemang från allmänheten. Bland annat kom det till uttryck i en stor insamling år 1960, året före bärgningen. Nu behöver Vasa allmänhetens stöd igen. Bakgrunden är de senaste årens hot mot skeppet: nybildningen av svavelsyra i virket måste stoppas och skeppet måste få en ny stödkonstruktion.

De insamlade pengarna skall, tillsammans med statliga anslag och bidrag från forskningsstiftelser, gå till forskning och andra insatser för att bevara skeppet. Insamlingens beskyddare är kung Carl XVI Gustaf, vars farfar Gustaf VI Adolf en gång beskyddade själva bärgningen av Vasa.

Ett 90-nummer kontrolleras av Stiftelsen för insamlingskontroll. Tumregeln är att administrationskostnaderna inte får överstiga 15 procent av de insamlade medlen.

Statens maritima museer, som Vasamuseet är en del av, har inbjudit forskare från hela världen att ansöka om pengar som en grupp forskningsfinansiärer har beviljat för att motverka svavelutfällningarna på skeppet. Tolv ansökningar gås just nu igenom av en expertgrupp. I slutet av maj tas beslutet om vilka forskningsprojekt som skall väljas.

Det här är bara en del i den stora planen för Vasas bevarande för framtiden. De närmaste åren kommer man att byta både stödvagga för skeppet och tusentals järnbultar i skrovet. Ett jämnt, helt kontrollerat klimat i skeppshallen är livsviktigt för Vasa. Därför bygger museets hyresvärd, Statens fastighetsverk, redan kommande vinter en ny klimatanläggning som skall kunna hålla jämn temperatur och luftfuktighet, även med den stora mängd människor som besöker Vasamuseet idag.

(2003-04-24)