Museet Jamtli i Östersund har fått klartecken att konservera sommarens järnåldersfynd från Börtnan. Det är ett 15-tal samiska  gravgåvor från omkring år 500: pilspetsar, spjutspetsar, en sax, en hammare och knivar. [LT]

https://www.ltz.se/artikel/jamtli-skickar-jarnaldersfynd-for-konservering