Flera mycket överraskande fornfynd har gjorts vid en utgrävning i Styrnäs kyrka i Ångermanland. Redan samma dag som man började gräva upptäcktes en järnåldersgrav under kyrkan. [Allehanda]

https://www.allehanda.se/artikel/folj-med-ned-i-jarnaldersgraven-dar-arkeolog-gjorde-spannande-fynd