Judiska museet, Sörmlands museum eller Vänermuseet blir Årets museum

Judiska museet, Sörmlands museum och Vänermuseet. Foto: Jean Baptiste Béranger, Sörmlands museum och Robert Bernhoft

Judiska museet, Sörmlands museum och Vänermuseet. Foto: Jean Baptiste Béranger, Sörmlands museum och Robert Bernhoft

Judiska museet i Stockholm, Sörmlands museum i Nyköping och Vänermuseet i Lidköping är nominerade till utmärkelsen Årets museum. Sveriges Museer och Svenska ICOM (International Council of Museums) står bakom priset som delas ut av kulturminister Amanda Lind under Digitalt museimöte den 7 september.

– Med Årets museum vill vi uppmärksamma museer som är nyskapande, som har ett stort genomslag hos publiken och som bidrar till bilden av de svenska museerna som angelägna och självständiga, säger Patrik Steorn, juryordförande Årets museum, samt ledamot i Sveriges Museers styrelse.

Alla har kunnat föreslå sitt favoritmuseum till juryn som består av representanter från Sveriges Museer, Svenska ICOM och övriga kultursektorn. Bland de föreslagna kandidaterna har juryn nominerat tre finalister som man nu har besökt för att få bättre inblick i deras respektive verksamheter. Juryn granskar museernas förmåga att bedriva kreativ och nytänkande verksamhet. Museets genomslag hos publiken och mervärdet för museisektorn har också stor betydelse för bedömningarna.

– De nominerade museerna är goda exempel på hur metodutveckling ser ut i praktiken. I sitt arbete väcker de nyfikenhet och engagemang både hos publik och kollegor, säger Pontus Forslund som är ledamot i styrelsen för svenska ICOM.

Vinnaren av Årets museum 2020 tillkännages mellan klockan 13 och 14 på Digitalt museimöte – en nationell digital konferens för alla museer, som sänds från Nordiska museet i Stockholm. Vandringspriset, som består av en glasskulptur designad av Bertil Vallien samt ett diplom, delas ut av kulturminister Amanda Lind. Förra året utsågs Skissernas Museum i Lund till Årets museum.

Juryns motiveringar:

Judiska museet
Judiska museet har kommit hem och nyöppnat i historiska lokaler. Ett flerårigt metodiskt arbete som kombinerar samtidskonst och forskning, på flera platser i Sverige, har format basutställningens urval av föremål och berättelser. Kommunikationen i samband med nyöppningen gav stort genomslag, med ett budskap om inkludering och nyfikenhet i relationen mellan minoritet och majoritet.

Sörmlands museum
Samlingarna har flyttat ut i de publika rummen och presenteras i berättande magasin. Sörmlands museum visar på nya sätt att arbeta som kombinerar föremålens historia med publikens upplevelse. Med berättelsen och människan i centrum, skapar museet en mötesplats där publiken kan delta i museets verksamhet, bidra till samlingarna och möta andra människor.

Vänermuseet
Hållbar utveckling och miljöfokus genomsyrar verksamheten på Vänermuseet, från pedagogik och program till forskningssamarbeten och samverkan med lokala aktörer. Med uppsökande verksamhet och varierade utställningar har målgrupperna vidgats. Ett kommunalt museum i småstan med stora ambitioner att göra skillnad.

Juryn för Årets museum består av Patrik Steorn, museichef Thielska Galleriet och juryordförande, Pontus Forslund, administrativ chef Sektor Museer, Göteborgs stad, Liv Ramskjær, generalsekreterare Norges museumsförbund, Patrick Amsellem, museichef Skissernas museum och Åsa Karlsson,  riksdagsledamot (S) och ledamot av kulturutskottet.

International Council of Museums (ICOM) är en organisation för museer och museianställda, bildad 1946, med formell status inom UNESCO. Svenska ICOM utbyter internationella erfarenheter bidrar till att stärka museernas samhällsroll, utvecklar etikmedvetenhet i museiverksamheten och stöttar medlemmarna. Globalt organiserar ICOM mer än 35 000 medlemmar och 20 000 museer i 136 länder. Svenska ICOM-kommittén har drygt 900 individuella och institutionella medlemmar.

(2020-09-04)

Se även Sörmlands museum är Årets museum 2020 (2020-09-07)