I början av 1300-talet var de tre skandinaviska kungarikena Sverige, Norge och Danmark ömsom i allians, ömsom i krig med varandra, i skiftande konstellationer. Intriger och maktspel präglade hovens och adelns relationer. Ingångna avtal och erhållna löften kunde när som helst brytas.

I det svenska riket rådde därtill något av ett inbördeskrig mellan kung Birger och hans två bröder, hertigarna Erik och Valdemar, något som grannländerna förstod att utnyttja.

År 1302 mötte Norges kung Håkan hertig Erik på en holme i Göta älv för att ingå en krigsallians, riktad mot den svenske och danske kungen. För att besegla förbundet lovade Håkan bort sin ett år gamla dotter Ingeborg – ”jungfrun från Norge” – till hertigen. Det som vid första anblicken såg ut som ett listigt drag visade sig dock bli inledningen till en serie förvecklingar som dramatiskt kom att förändra situationen för både de tre nordiska rikena och de kungliga huvudrollsinnehavarna.

Normannen Tore Skeie är medeltidshistoriker. Han debuterade 2009 med den kritikerrosade medeltidsskildringen Alv Erlingsson – En adelsmans undergang.

Tore Skeie:
Jungfrun från Norge
Karneval Förlag
Utkom 2014