På den plats där Karlstads rådhus idag ligger bodde 1600-talets ekonomiska och politiska elit. Det visar en ny utgrävning som just nu pågår på innergården bakom rådhuset. [VF]

https://www.vf.se/uncategorized/karlstads-graddhylla-pa-1600-talet/