"O, vad har jag gjort!" Drottning Kristinas franske dansmästare Antoine de Beaulieu satt förtvivlad i sitt logi i Vadstena. Hur skulle han klara sig ur det här? …

Barbro Lindqvist skildrar hur tillvaron kunde gestalta sig för katoliker i Sverige under 1600-talet, ett århundrade då det inte längre var tillåtet för en svensk undersåte att vara katolik.
Vi möter här en rad både dråpliga och sorgliga öden. De diplomater, konstutövare, präster, handelsmän, svenska konvertiter som här skildras har ett gemensamt: de håller fast vid sin katolska tro.

Författaren är en av pionjärerna i utforskandet av den katolska kyrkans historia i Sverige under 1600-, 1700- och 1800-talen. Hon har tidigare bland annat publicerat boken Artister, komedianter och fattigt folk. Påvekyrkan under 1700-talet i Stockholm.

Barbro Lindqvist:
Stölden av Birgittas skalle och andra katolska äventyr i 1600-talets Sverige
Fredestad Förlag
Utkom 2011