Kirunas 100-årsbok

Att berätta Kirunas historia från begynnelsen fram till i dag kräver plats och i detta bokverk i två delar ges plats för det mesta. Här finns det man förväntar sig av en historiebok om Kiruna – LKAB och näringslivet, stadens framväxt och utveckling, den radikala fackföreningsrörelsen, samerna i Kiruna och Hjalmar Lundbohm.

Men här finns också mycket annat. Hur var det till exempel att vara ung i Kiruna förr och hur är det i dag? Här berättas om livet på kolla, om kvinnors vardagsliv, om raggarna, skoterns utveckling, om snöfestivalen, Kirunamålet, musik- och teaterlivet. För dem med stor läslust finns också ett långt kapitel med tips om böcker som på ett eller annat sätt berör Kiruna.

Kiruna – 100-årsboken innehåller mängder av fotografier, många av dem i färg. Här finns de klassiska Kirunabilderna, men också många okända tidigare opublicerade bilder, liksom många nytagna fotografier. Men Kirunas historia är också rikt dokumenterad i konsten. En mängd konstnärer finns därför representerade, såväl rikskända som lokala. Dessutom finns fyra stadskartor som visar staden under olika skeden i Kirunas historia, från 1900 till 2000.

Människorna som satt sin prägel på Kiruna finns också med. Namnregister över de personer som nämns i de olika kapitlen omfattar 1 125 personer. Här hittar man såväl Stålnacke och Stalin som Häggroth och Hitler. De flesta med anknytning till Kiruna lär hitta någon eller några de känner i detta register.

Kiruna – 100-årsboken
Kiruna kommun
Två inbundna volymer á 250 sidor
Utkom 2000