Löfstad slott
2 juni – 2 september 2012

På Löfstad slott finns kläder och accessoarer från 1700-talet och fram till och med tidigt 1900-tal bevarade. I utställningen visas allt från 1700-talets snörliv och pocher till Sophie Nordenfalks promenaddräkt från omkring år 1900. Även om Löfstad framförallt varit kvinnornas slott så finns en del manskläder bevarade, till exempel Axel von Fersen d.y:s väst och Carl Fredrik Pipers överhovjägmästaruniform. 

Till kläderna hörde förstås smycken och andra accessoarer och det finns flera sådana som tillhört Sophie von Fersen, men också hennes bror Axel von Fersen.

Genom att i detalj studera porträtten på slottet finner man mycket information om vad som var modernt för tiden, inte minst frisyrer och smink. På Löfstad finns dessutom en frisyrbok från 1700-talet som Axel von Fersen skickade från Paris till sin syster Sophie hemma på Löfstad.

När de sista av tjänstefolket på Löfstad lämnade slottet 1940 lämnades rummen så gott som orörda, undantaget de få personliga tillhörigheter man ägde. I utställningen levandegörs några av de personer som arbetade på slottet med hjälp av dockor i tidstypiska kläder. En husadräkt finns bevarad. Berättelser finns om personalen, arbetet, fritiden med mera, bland annat ett par intervjuer finns med husmamsell Alma och köksan/husan Stina.

  Den franska frisyrboken på Löfstad slott