Västerås får ett nytt museum. I förra veckan skrevs avtalet på och nu kan arbetet börja med att forma ett medicinhistoriskt museum i gamla lasarettet. [VLT]

https://www.vlt.se/artikel/klart-for-nytt-museum