Uddevalla kommuns grävmaskiner plöjde rakt igenom en stenåldersboplats i Restenäs. Bohusläns museum har satt stopp för grävarbetet och skickat dit sina arkeologer. Projektledaren för ledningsarbetet medger att de gjort en miss. [Bohuslänningen]

https://www.bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/gr%C3%A4vde-rakt-igenom-fornminnen-1.2553761