Kraftsamling kring migrationsforskning i Växjö

Växjö universitet och Svenska Emigrantinstitutet i Växjö har träffat avtal om utvidgat samarbete kring migrationsforskning. I ett första steg satsar universitetet 500 000 kronor och professor Lars Olsson utses till forskningsledare på deltid vid Emigrantinstitutet.

Emigrantinstitutets arkiv, databaser och bibliotek är en unik nationell internationell och tillgång, som har stor betydelse även för forskningen vid Växjö universitet. Sedan länge samarbetar universitetet och Emigrantinstitutet på forskningsområdet. Nu intensifieras samarbetet och universitetets forskare och lärare får bland annat fri tillgång till institutets arkiv och databaser.

Forskningsledaren, professor Lars Olsson är redan verksam inom forskningsprofilen Arbetsmarknad, migration och etniska relationer vid universitetet. Arbetsuppgifterna vid Emigrantinstitutet innebär att samarbeta med kommuner, landsting, arkiv och andra forskningsinstitutioner som i vid mening har anknytning till migrationsforskningen.

Planer på ytterligare samverkan finns med i universitetets långtidsplan för perioden 2003–2006. I planen begär universitetet av regeringen ett årligt belopp om 1–1,5 miljon kronor för samverkan med Emigrantinstitutet vad gäller framtida forskning inom migrationsområdet.

Professor Lars Olsson forskar och undervisar om sociala relationer och om förhållandet mellan politik, teknologi och ekonomi i det kapitalistiska samhället från slutet av 1700-talet till våra dagar. Doktorsavhandlingen Då barn var lönsamma (1980) behandlar uppkomsten, funktionen och avskaffandet av barnarbetet i svenska fabriker. Han blev professor i historia vid Växjö universitet 1998 och är ledamot av styrelsen för Svenska Emigrantinstitutet.

(2002-06-20)