När Krångede kraftverk byggdes på 1930-talet var det ett av de största i landet och blev ett riksintresse i de kristider som rådde då. Bygget skapade en Klondyke-stämning i den jämtländska byn under utbyggnadstiden med tillresta arbetssökande från hela landet.

Krångede kallades under den tiden för "Jämtlands tredje stad" och många kända personer bodde eller besökte byn tidvis, som till exempel Stig Järrel. Sven X:et Erixson målade en svit av tavlor från byn och kraftverksbygget och Ivar Lo-Johansson skrev en roman om Krångedeforsen innan den var utbyggd. Utbyggnaden av forsarna markerade övergången från bondesamhället till industri-Sverige.

Birger Ekerlid skildrar i boken tiden före, under och efter utbyggnaden. Boken innehåller 150 nya och gamla fotografier, teckningar och konstverk. Författaren är född och uppvuxen i Trångbo, som den tätbefolkade delen av byn kallades. Birger Ekerlid har tidigare varit journalist, bland annat chefredaktör för Länstidningen i Östersund.

Birger Ekerlid:
Krångede i kraftens tid. En berättelse om byarna Krångede och Döviken i skarven mellan bondesamhälle och industri-Sverige
Ekerlids Förlag
Utkom 2012