Krig kring Kvarken behandlar det krig som ledde till att Sverige och Finlands öden skildes åt. En av de avgörande händelserna under kriget var slaget vid Oravais den 14 september 1808.

Titeln anspelar på att Kvarken utgjorde det geografiska nav kring vilket kriget snurrade från Åland i söder till Torneå i norr.

I boken belyser ett antal mycket kunniga författare med olika bakgrund detta betydelsefulla drama ur flera perspektiv. Innehållet representerar den nya breda militärhistorien där storpolitik, krigföring, soldaten i ledet, lokalbefolkningen osv. alla utgör lika viktiga delar i vår helhetsuppfattning av det som skedde. Boken tillhör de få publikationer som presenterar någonting nytt kring kriget och slaget.

De 18 huvuduppsatserna varvas med faktarutor, 9 specialgjorda kartor och över 80 illustrationer. Innehållet är varierande och alla som är intresserade av historia i allmänhet och kriget 1808-09 i synnerhet hittar med all säkerhet någonting av intresse.

Martin Hårdstedt & Göran Backman (red):
Krig kring Kvarken. Finska kriget 1808-09 och slaget vid Oravais i ny belysning
Oravais Historiska Förening
375 sidor, inbunden, illustrerad.
Utkom 1999.