Kristina var dotter till riddaren och riksrådet Laurens Ulfsson av Aspenäsätten som egentligen borde kallas Lejonörn. Vid mitten av 1430-talet gifte sig Kristina med Magnus Gustavsson av ätten Tre rosor av Horshaga och blev husfru på Horshaga, som låg några kilometer väster om Skara. Magnus Gustavsson var häradshövding i Kållands härad.

Kristina fick tre döttrar med sin make. Men han dog – förmodligen redan år 1457. Kristina fick därmed en tung börda att bära – inte bara genom sin sorg, utan också därför att hon tvingades överta hela ansvaret för gården, dess ägor och alla anställda. Kristinas dödsår är okänt för oss.

Som spindeln i nätet berättar en kvinnas historia i medeltidens Västergötland. Hennes liv sätts i det politiska och kyrkliga skeendet under hennes levnad.

Agneta Conradi Mattson har tidigare utkommit med böcker om Riseberga kloster och Aliénor av Aquitanien.

Agneta Conradi Mattson:
Som spindeln i nätet. Kristina Laurensdotter av Aspenäsätten – centrum i sin egen släktkrets
Föreningens för Västgötalitteratur
Utkom 2014