Kulturarvspris till Läckö Slott

Läckö slott arbetar ovanligt strategiskt med marknadsföringen av slottet. Det anser föreningen Svenskt Kulturarv som tilldelat Läckö årets Kulturarvspris på 25 000 kronor.

­ Att uppmärksamma en kulturinstitution som förstår att även museer måste arbeta långsiktigt och strategiskt med marknadsföring är viktigt, säger Lena Sjölin, verksamhetsledare för Svenskt Kulturarv och medlem i juryn.

­ På Läckö är man väldigt bra på att samarbeta med turistnäringen och att paketera kulturupplevelser tillsammans med boende och annat som den tillfällige besökaren efterfrågar. Det är inte så vanligt i museivärlden, men det ger mycket goda resultat, både för besökarens helhetsupplevelse men också för besökssiffrorna.

”Läckö Slott är återigen på väg mot forna stormaktsdagar. Med en målmedveten strategi som omfattat såväl samarbete med förvaltare som turistnäring och utövande aktörer har man åter börjat fylla slott och trädgård med både evenemang och besökare”, heter det i juryns motivering.

Svenskt Kulturarvs personliga hederspris tilldelades Björn Jakobsen och Sven Rosborn på Fotevikens museum och Vikingareservat ”för sitt generösa och oegennyttiga, nyskapande och pedagogiska arbete med att förmedla kunskap om vikingatiden”.

–­ Vi har sällan sett prov på ett sådant entusiastiskt folkbildningsarbete. Björn och Sven är sanna eldsjälar som presenterar historien på ett nytt och lustfyllt sätt, säger Erik Wegraeus, tidigare riksantikvarie samt jurymedlem och styrelseledamot i Svenskt Kulturarv.

Jakobsen och Rosborn får ett resestipendium på 5 000 kronor vardera.

Svenskt Kulturarv är en ideell medlemsförening som arbetar för att fler ska uppleva det svenska kulturarvet.

(2003-10-19)