Kulturlokaler får bidrag från Boverket

Boverkets samlingslokaldelegation har beslutat, efter samråd med Statens Kulturråd, att fördela 10 miljoner kronor mellan sju ickestatliga museer, en teater och två andra kulturlokaler.

Mest pengar – får 3 000 000 kr – får Upplandsmuseet för en ombyggnad av industrilokaler för magasin i Morgongåva Företagspark. Museet har blivit uppsagda från sina tidigare magasinslokaler och måste därför omgående hitta en ny lösning.

Jämtlands läns museum får 1 500 000 kr för en tillbyggnad med personallokaler för länsmuseets museipedagogiska verksamhet och lokaler för vård och förvaring av museets rekvisita. Lödöse museum får 520 000 kr för inre ombyggnadsåtgärder. Behovet av en invändig förändring har blivit påtaglig under de senaste åren. Museet kommer därför att bygga om för ny hörsal och utställningslokal.

Östergötlands länsmuseum får 650 000 kr för att inrätta ett faktarum i museet. Museet har under flera år genomfört en inre lokalöversyn där faktarummet ingår i slutfasen av detta arbete. Faktarummen har kommit att bli viktiga för att göra museernas samlingar mer tillgängliga och sökbara.

Övriga som får bidrag är Rydals museum, Blekinge Sjöfartsmuseum, Ljungbergsmuseet i Ljungby, Teater Martin Mutter i Örebro, Linköpings Folkets Park och Folkets Hus i Östersund.

– Det statliga stödet till kulturlokaler skapar förutsättningar för många spännande kulturlokalsprojekt och ett rikt kulturliv, anser kommunalrådet Monica Widnemark, ordförande i Boverkets samlingslokaldelegation.

(2001-02-23)