Kungen av Birka

I tusen dagar grävde Hjalmar Stolpe i vikingarnas Birka, vår första stad. Och seglade sedan jorden runt för att samla föremål till vårt etnografiska museum. Nu finns den första biografin, skriven av vetenskapsjournalisten Bo G Erikson.

Kungen av Birka

Arkeologen och etnografen Hjalmar Stolpe (1841–1905) blev en banbrytande och internationellt uppmärksammad forskare, en karismatisk person med intresse för den nya foto- och röntgentekniken och en bullrig sällskapsbroder. Samt en sångare på professionell nivå, bland annat som Papageno i Mozarts Trollflöjten. Hans röst kan höras än idag via en inspelning från år 1900.

De enorma Birkafynden kastade nytt ljus över vikingatiden. Som arkeologisk pionjär introducerade han en dittills okänd precision i grävningsteknik och dokumentation som väcker beundran än idag. Från resan runt jorden hemförde han drygt 7 000 föremål och 700 unika fotografiska glasplåtar. Han blev vår första stora etnograf, av Viktor Rydberg kallad ”en af de grundligaste kännare vår tid eger af aflägsna civilisationer.” I en tid färgad av rasbiologi betonade Stolpe sin respekt för ”naturfolken” och att de inte var intellektuellt underlägsna européerna.

Stolpe var en stridens man, ofta indragen i akademiska intriger och maktspel. Riksantikvarien Bo Emil Hildebrand försökte tvinga bort honom från hans utgrävningar på Birka. Och när Stolpe ville skapa ett etnografiskt museum hindrades han länge av Vetenskapsakademien. Han segrade båda gångerna.

Bo G Eriksson är vetenskapsjournalist och hedersdoktor vid Uppsala universitet. I många decennier var han programledare för SVT:s Vetenskapens värld.

Bo G Erikson:
Kungen av Birka. Hjalmar Stolpe – arkeolog och etnograf
Atlantis
Utkom 2015