Samhället på Gotland har präglats av livet vid kusterna och livet kring de många kyrkorna. Kust och kyrka på Gotland innehåller uppsatser som på olika sätt anknyter till dessa teman. Boken speglar den mångfald av ämnen som sysselsätter de forskare som arbetar med källmaterial i Landsarkivet och Kommunarkivet i Visby.

Sven-Erik Pernler skriver om Brigida och Jakob – två helgon som betydde mycket på medeltidens Gotland med dess särskilda levnadsvillkor. Evert Melefors undersöker hur man skall tolka de många gotländska ortnamn som innehåller ordet ’–arve’.

Jürgen Beyer diskuterar varför skeppare från jylländska Sønderborg skänkte en läktare, ett dopfat och en målad trävägg till ett två gotländska kyrkor på 1700-talet. Tryggve Siltberg beskriver Gotlands hamnordning, som reglerade livet i fiskelägen och lanthamnar. Han studerar även hur Sören Norby handskades med tiondet under sin beryktade tid som länsherre på 1520-talet och hur superintendenten Jöran Wallin kartlade det gotländska samhället och dess historia på 1700-talet.

Per Stobaeus skriver om Gutasagans omdiskuterade utvandringsberättelse, om striderna och människoödena kring det Swertingska kapellet i hansatidens Visby samt om biskop Hans Brasks stora intresse för Gotland.

Per Stobaeus (red):
Kust och kyrka på Gotland. Historiska uppsatser
Landsarkivet i Visby/Gotlands kommunarkiv
Utkom 2010