Småland hamnar ofta i skuggan av sina grannlandskap när Sveriges medeltida kyrkor presenteras. Det är orättvist. Småland uppvisar några av fastlandets finaste prov på romansk kyrkokonst. I de ännu bevarade kyrkorna ser vi spåren av maktambitioner hos biskopar och lokala stormän.

I boken Kyrkobyggare och stenmästare i småländsk medeltid får vi en inblick i medeltidsmänniskornas föreställningsvärld, uttryckt i dopfuntarnas goda och onda monster. Vad ville den tidens kyrkobyggare och stenmästare förmedla till sin omvärld och eftervärld? Flertalet av dem är okända men vi känner till några till exempel biskop Gisle i Linköping och stenhuggarna Bose och Finvid.

Vallsjö gamla kyrka med dess spännande stenskulpturer är en av de kyrkor som får en utförlig presentation i boken, därtill med en del nya upptäckter kring dess tillkomst.

Marian Ullén är konsthistoriker, född och uppväxt i Småland. I många år var hon verksam som forskare vid Riksantikvarieämbetet med inriktning på landets kyrkor. Den småländska hembygdens historia är ett återkommande tema i hennes forskning. Medeltidens träkyrkor och bildvärld, biskop Tegnér och nyklassicismens tempel liksom den särpräglade kyrkomålaren Pehr Hörberg har ägnats specialstudier. I den här boken står åter medeltiden i fokus, nu 1100-talets och det tidiga 1200-talets aristokratiskt präglade stenkyrkor och de anlitade stenmästarnas skulpturer och dopfuntar.

För den omfattande fotodokumentationen svarar hennes son, Mikael Ullén, bildjournalist med inriktning på arkitektur, industri och infrastruktur. Bland de större uppdragen märks de mångåriga fotodokumentationerna om Södra länken, Norra länken och Citybanan i Stockholm.

Marian Ullén:
Kyrkobyggare och stenmästare i småländsk medeltid
Jönköpings läns museums förlag
Utkom 2015