Lån och banker i svensk historia

I alla tider har människor haft behov av att låna av varandra. Det kan vara ett pengalån mot ränta eller föremål som lånas – då vanligen kostnadsfritt. På Finguru.se får du hjälp med att hitta och jämföra det bästa lånet för just dig utifrån dina behov och förutsättningar

Ordet lån är känt i svenska språket sedan slutet av 1200-talet genom Yngre Västgötalagen, då i den fornsvenska formen ”lan”.  Från år 1604 finns ordspråket ”Låån skal ledandhes heem gåå”, dvs. man ska själv återlämna till ägaren det som man lånat.

Sveriges första affärsbank var Diskontkompaniet som grundades i Stockholm år 1773 för att tillgodose behovet av korta lån. Det privata bolaget hade både inlåning och utlåning, och fick statligt stöd. År 1787 omvandlades kompaniet till det statliga Generaldiskontkontoret som sedan 1816 är en del av Riksbanken.

Den svenska riksbanken är världens första och ännu i dag fungerande riksbank. Det som då hette Rikets ständers bank startades så tidigt som år 1668. I Sverige gavs även världens första banksedel ut av Stockholm Banco år 1661. Det kom sedan att uppstå en lång rad banker, både statliga och privata, såsom hypoteksbanker, kreditbanker, pantbanker och sparbanker – som på olika sätt och med olika villkor lånade pengar till sina kunder.

Sveriges Allmänna Hypoteksbank grundades i Stockholm år 1861 för att genom regionala hypoteksföreningar ge ut lån mot säkerhet av inteckning i jordegendom. Statliga Jordbrukarbanken (senare Sveriges Kreditbank) startades år 1923 och slogs 1974 ihop Postbanken till Post- och Kreditbanken.

År 1772 startades Generalassistanskontoret i Stockholm. Det var en pantbank med ett uttalat socialt syfte att erbjuda mindre krediter även till fattiga delar av befolkningen. Sveriges första sparbank grundades i Göteborg år 1820 efter skotsk förebild. Från början var sparbankernas uppgift att förvalta sparande, men så småningom blev utlåningen lika viktig.

Vid förra sekelskiftet förmedlade privatpersoner både fler och större lån än bankerna. Det bildades ofta nätverk av handlare som lånade av varandra. Det visar doktorsavhandlingen Fasta förbindelser. En studie av låntagare hos sparbanken och informella kreditgivare i Sala 1860–1910 där Hilda Hellgren studerade lånesituation för hundra år sedan.

De stora bankkoncernerna i Sverige i dag är Svenska Handelsbanken, SEB, Swedbank och Nordea. Svenska Handelsbanken har sin grund i Stockholms Handelsbank från år 1871, Skandinaviska Enskilda Banken bildades år 1972 genom en sammanslagning av Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Banken, Swedbank (från början FöreningsSparbanken) är en sammanslagning av Sparbanken Sverige och Föreningsbanken år 1997, och Nordea Bank bildades 2000 genom en sammanslagning av MeritaNordbanken från Sverige, Unibank från Danmark och Christiania Bank og Kreditkasse ASA från Norge.

Även finanskoncernerna Danske Bank, Länsförsäkringar, SBAB och Skandia har en stark ställning i Sverige. En lång rad större och mindre låneföretag erbjuder numera också så kallade SMS-lån, snabblån, mobillån, snabbkrediter och korttidskrediter. Parallellt har det utvecklats olika jämförelsetjänster som hjälper till att hitta den bästa långivaren med den lägsta räntan.

Inte bara privatpersoner och företag utan även den svenska staten har haft behov av att låna pengar genom historien. Trots att Sverige var en stormakt under 1600-talet hade landet en mycket svag ekonomisk bas och tvingades låna av bland annat Frankrike för att hålla igång krigsmaskineriet. Och när järnvägsnätet började byggas ut på 1800-talet med de statliga ägda stambanorna så skedde hela den infrastrukturella satsningen genom en gigantisk statlig upplåning i utlandet – från Frankrike, längre fram mest från Tyskland.