Landskrona stad skapar fotohistoriskt centrum

Tyghuset i Landskrona. Foto: Gerry Johansson (CC BY)

Tyghuset i Landskrona. Foto: Gerry Johansson (CC BY)

Nu påbörjar Landskrona ett arbete med att skapa ett Fotohistoriskt centrum. Ett första steg är nu att en stor bildsamling i höst flyttar sitt bildarkiv till Landskrona.

Sverige saknar id ag en mötesplats där den fotografiska bildens historia visas. Det vill Landskrona stad ändra på. I 1800-talsbyggnaden Tyghuset mitt i centrala Landskrona vill staden skapa ett nationellt Fotocentrum med plats för både permanenta och tillfälliga fotoutställningar. Här ska en fotointresserad allmänhet både kunna se de viktigaste fotograferna i svensk fotohistoria och nya spännande fotografer som arbetar inom olika fält av fotografi (mode, dokumentärt, natur, reklam osv).

Redan i höst flyttar HD Sydsvenskans sitt stora och unika bildarkiv till Tyghuset. HD Sydsvenskans bildarkiv är ett av Sveriges största och mest välsorterade bildarkiv med närmare 20 miljoner bilder från 1800-talets slut till våra dagar. I arkivet ingår bilder som tagits av pressfotograferna på HD och Sydsvenskan men även tidningarna NST, Arbetet och bildbyrån Skånereportage.

– Det här ger oss en fantastisk möjlighet att samla alla bilder på ett och samma ställe. Vi kan fortsätta vårt arbete med att digitalisera och göra bilderna tillgängliga för allmänheten, säger Joakim Berglund, vd på Bilder i Syd som förvaltar HD Sydsvenskans bildarkiv.

HD Sydsvenskans bildarkiv finns i dag i de båda tidningshusen i Malmö och Helsingborg. Tanken är att under hösten 2016 flytta samtliga bilder till Tyghuset i Landskrona. Där ska Bilder i Syd att dela lokaler och samarbeta med Landskrona museum som också äger en omfattande bildsamling där fotografer som Anders Hilding, Astrid Bergman-Sucksdorf och Jean Hermanson ingår. Tillsammans kommer de olika bildarkiven att utgöra en viktig del av det framtida arbetet på Fotografiskt Centrum i Landskrona.

Samlokaliseringen av HD Sydsvenskans bildarkiv med Landskrona museums arkiv blir det första steget i skapandet av detta fotohistoriska center och ger en grund för att tillgängliggöra historiska bilder för allmänheten och forskningen.

– Vi för konkreta och konstruktiva samtal med delar av Lunds universitet med sikte på att stärka forskningen om den fotografiska bilden. Jag ser fram emot att det fotohistoriska centret tillsammans med våra övriga aktiviteter inom fotografi realiserar vår vision av att Landskrona skall bli ett starkt centrum för fotografi på nordisk nivå, säger Torkild Strandberg, kommunalråd (L) i Landskrona

(2016-05-19)