Fem år har gått sedan det 3 000 år gamla svärdet påträffades. Efter många turer har det nu fynd-placerats på länsmuseet i Kalmar. [Barometern]

https://www.barometern.se/oskarshamn/3-000-ar-gammalt-svard-tillbaka-i-lanet/