Lek genom historien – avkoppling och förberedelse för verkligheten

Det ligger i människans natur att leka. Människor ägnar sig åt arbete för att kunna äta och överleva, i övrigt vilar hon eller ägnar sig åt sociala aktiviteter eller lek. Man kan spontant tänka på hur man själv lever i vardagen men även människor som strövade upp till Norden på de stäpper som bredde ut sig efter istiden ägnade sig åt lek. Faktum är att under stora delar av förhistorien arbetade människan färre timmar än vad hon gör idag. Man uppskattar att i jägarsamhällen så gick fyra timmar per dag åt att samla in mat medan resten av dygnet användes till lek och vila.

Image source: www.pexels.com

Image source: www.pexels.com

Så har det fortsatt genom historien. Det som är intressant är också att de flesta av de lekar och spel som man ägnat sig åt har varit tämligen likartade. De flesta lekarna har gått ut på att mäta sina krafter och sin kreativa förmåga. Mycket av det vi kallar för sport idag helt enkelt. Det som skiljer leken från det verkliga livet är att leken ofta har regler som man inte får bryta. Om man till exempel använder en båge för att skjuta pil på en tavla så står alla deltagare bakom samma linje och skjuter på samma tavla. Att lekarna är regelstyrda gör att de många gånger uppfattas som avkopplande för deltagarna, i det verkliga livet finns det alltid stora inslag av osäkerhet men i leken är omständigheterna mer förutsebara, och det skapar trygghet.

Spel på sport mycket vanlig form av lek för att koppla av

Sport är egentligen lek som är något mer formaliserad. Inom sport finns det tydligare regler och organisationen av sporten är tydligare. Sport har kommit att bli ett fenomen som är oerhört populärt bland människor i den moderna världen. Men det är inte bara utövandet av sport som är viktigt utan även åskådandet av sport, på en arena eller via TV. Människor som följer sport säger ofta att de gör det just för att koppla av och för att kunna tänka på något annat än sitt arbete och andra saker som de finner betungande.

I gruppen av människor som följer sport som åskådare finns det en grupp som följer sporter på ett mycket djupare plan och som har gjort själva följandet av sporten till en lek i sig. Det är de människor som spelar på sport. Att spela på sport är en form av kreativ lek som människor ägnat sig åt under årtusenden. Det som gör den formen av lek så attraktiv är att den utöver själva åskådandet av sport innehåller element av kunskap och spänning. Den som spelar på sport; oavsett om det är 888sport oddset, trav, fotboll, rugby eller till exempel boxning, vet att kunskap om sporten är viktig för att lyckas men att det trots kunskap alltid kommer att finnas ett element av tur, eller otur, inblandad. Det är faktiskt inte alltid det bästa laget som vinner. Denna form av lek är därför mycket komplex, och det är säkert den komplexiteten som gör att de som ägnar sig åt spel på sport finner det så stimulerande.

Vilka är drivkrafterna bakom lek och spel?

Vilka är då drivkrafterna bakom lek och spel? Varför är de så viktiga för människan? Dessa är förstås mycket komplexa frågor att svara på, och även ett bra svar kommer att innehålla en hel del spekulationer. Men låt oss göra ett försök.

Vi vet alla att vi måste arbeta för att överleva. Vi arbetar för att få mat på bordet, för att kunna hålla oss varma och för vår säkerhet.

Eftersom arbete kostar oss energi och kräver tankeverksamhet är det viktigt att vi så ofta som möjligt är kopplar bort tankar på arbetet. Vi behöver ge oss själva ett slags andrum för att återfå vår kreativitet och vår energi. Sömn är förstås mycket viktig här men det finns andra sätt att koppla av som är minst lika viktiga. Lek är ett sätt för oss att koppla bort tankarna på arbete och den oro för försörjningen som nästan alltid finns och är kopplad till just arbetet. När vi koncentrerar oss på leken så går det inte att samtidigt tänka på arbete, det gör att vi kopplar av och det ger våra hjärnor utrymme för att tänka i nya banor och skapar kreativt utrymme. Det är med andra ord inte så konstigt att många vetenskapsmän säger att de får sina bästa uppslag just när de inte arbetar utan sysselsätter sig själva med något helt annat.

Det finns dock ännu en viktig anledning till att vi ägnar oss åt lek, och det är att vi lär oss saker när vi leker. Det kan låta konstigt men om vi tänker efter så förstår vi. Lekar bygger ofta på olika former av scenarier och om vi leker inom dessa scenarier så kommer vi att vara bättre rustade för liknande situationer som möter oss i verkliga livet. Det kan vara allt ifrån att vara lagkapten för ett fotbollslag, som förbereder oss för att leda personer också i andra sammanhang, till att spela olika tankespel, som förbereder oss för vetenskapligt arbete.

Är kommersiell lek verkligen avkopplande

Om vi går vidare med att titta på lek genom historien så ser vi att det finns en trend till att allt fler lekar, framförallt inom sport, blir professionaliserade. Vad är det som händer med en lek när den professionaliseras? Är det verkligen en lek då? Vårt svar på den frågan får bli att nej, en lek som är professionaliserad är inte längre en lek. Som vi beskrev ovan är en av de viktigaste anledningarna till att människor leker just att koppla av från arbete. Om en person då har som arbete att leka så är det inte längre avkoppling det är frågan om utan istället försörjning. Den professionelle idrottsmannen behöver med andra ord göra något annat än vad han tjänar pengar på för att det ska klassas som en avkopplande lek eller sport, för annars är han på jobbet och där kopplar vi inte av.