Lunds universitet under 350 år

I december 2016 var det 350 år sedan Lunds universitet grundades. I den populärvetenskapliga boken Lunds universitet under 350 år – historia och historier berättas om resan från liten provinsakademi med 14 professorer och 80 studenter till dagens internationella storuniversitet, som återkommande rankas bland världens 100 främsta.

Boken skildrar de stora dragen och övergripande trenderna i universitetets historia, samtidigt som ett galleri av spännande individer och intressanta händelser lyfts fram. Boken ger en inblick i utbildningens och forskningens utveckling, vardag och fest vid akademin, den fysiska miljön, studentliv, idéklimat, innovationer, samspel med omvärlden, universitetspolitik och organisation, bibliotek och museer med mera.

Huvudförfattarna Björn Magnusson Staaf och Fredrik Tersmeden har skrivit sex kronologiska kapitel som berättar universitetets övergripande historia. De bidrar även till bokens kortare tematiska avsnitt som i övrigt är skrivna av Patrik Andersson, Katarina Bernhardsson, Dick Harrison, Håkan Håkansson, Thomas Kaiserfeld, Tom O’Dell, Sverker Oredsson och Bengt Werner. Petra Francke är redaktör och grafisk formgivare.

Björn Magnusson Staaf, Fredrik Tersmeden & Petra Francke:
Lunds universitet under 350 år – historia och historier
Lunds universitet
Utkom 2016