Intresset för allmogemöbler är stort och frågorna om denna färgfyllda kulturskatt många. I När färgen kom till byn skildrar två experter målade möbler i hela landet, från norr till söder.

En bok om folkligt möbelmåleri är i första hand en bok om bondehemmets förvaringsmöbler. Skåp, kistor och skrin som på ett helt annat sätt än bord, stolar och sängar erbjudit generöst med ytor för målad dekor. Både i sig själva och genom sitt innehåll förlänade dessa möbler sin ägare status i omvärldens ögon och visade att hemmets ekonomi räckte till mer än livets nödtorft.

Det var i det målade, inte det snickrade, som nya stilar togs upp. Och det var där, i den målade ytan, som de olika folkliga målar- eller bygdeskolorna utvecklade sina specifika lokala särdrag på de mest tydliga och typiska vis. Landskap för landskap presenteras här en populär och färgrik men tidigare till stor del outforskad kulturskatt. 

Johan Knutsson & Ulla-Karin Warberg:
När färgen kom till byn. Målade allmogemöbler från norr till söder 1750-1850
Bokförlaget Signum
Utkom 2014